Nyttige dyr

lama_bizarre022Selv om mennesket tæmmede får, heste og køer for tusindvis af år siden, så har man i mange år været meget traditionsbundne omkring brugen af dyr til forskellige nyttige formål. Typisk har der dog været nogle lokale dyr, som var specielle for de folk, der boede der, men som ingen andre så som nyttige.

Indtil nu. Lamaer findes nu i det svenske landskab, og så småt også i det danske, fordi de er skræmmende nyt for ulve. Teorien er, at når der er en lama sammen med flokken af får, så tør ulvene ikke angribe fårene. Lamaer er nemlig særdeles gode til at forsvare sig selv, og det skræmmer rovdyrene væk. Man har forsøgt sig med dette koncept i Nordamerika, og nu har de svenske får og ulve så også fået lov at prøve idéen af.

Gennem nogle år er der desuden sket en udbredelse af tidligere eksotiske dyr, så som strudse, på de hjemlige landbrug, og det med henblik på kødproduktion. Og i gartnerier og frugtplantager er nyttedyr i form af f.eks. forskellige rovinsekter og fugle blevet mere almindelige.

Det kunne godt ligne en trend – og det kunne godt tænkes, at det gammeldags landbrug med får, høns, heste, køer og grise er på vej til at udvikles mod et mere divergeret landbrug, der har mange slags dyr, mens vi i stigende grad udnytter naturens egne bekæmpelsesmidler mod skadelige dyr. Når man så samtidigt ser, at landbrugene i det hele taget har problemer – landmændene taber penge og lukker bedrifterne, og det samlede antal landbrug daler støt – så kunne det tyde på, at de tilbageværende landmænd i vidt omfang bliver de, der kan og vil arbejde og eksperimentere med at få nytte af nye dyr.

Logisk set må det så føre til en øget interesse i at få det maksimale ud af de nye dyr: uld, mælk og kød fra lamaer kan blive almindelige landbrugsprodukter også i Danmark.

Skriv et svar