Spørgeskema-undersøgelse om læring og netværk

Fremtidens læring? Ubetinget! At bruge sit netværk til at styrke sin egen læring og dermed sin virksomheds kompetence, er noget, vi alle kommer til. Det er et opgør med lønmodtagermentaliteten, hvor man har et separat eget liv og et separat liv på arbejdspladsen.
På en måde kan man sige, at det bliver som i gamle dag, hvor man blev identificeret i samfundet som en funktion af sit job, sin livsgerning, sin viden, sin plads i samfundet.

Se den originale artikel fra The No Crisis Company: Spørgeskema-undersøgelse om læring og netværk

Skriv et svar